Loading...

Transformatie door consultancy & coaching

Consulting is the business of giving expert advice to other professionals; een consultant adviseert en ondersteunt de organisaties bij het bereiken van haar doelstelling van meer diverse en goed presterende teams, o.a. door het creëren en implementeren van een effectieve diversiteitsstrategie en het transformeren van (HR) processen en organisatie.

Coaching you to become the best version of yourself; een coach brengt je verder, door te ondersteunen én onderzoekend te zijn, door ook ongemakkelijke vragen te stellen/thema’s aan de orde te brengen, die verhelderend zijn, je nieuwe inzichten geven en je uit je comfortzone halen.

Transformatie

Een effectieve D&I strategie, is onderdeel van een transformatie-programma. Wij helpen je met het scherp krijgen, in co-creatie ontwerpen én uitvoeren van deze transformatie.

Consultancy

We activeren en ondersteunen organisaties, leiders en teams om van de kracht van inclusieve diversiteit gebruik te maken en dit om te zetten in betere resultaten.

Coaching

1-op-1 coaching: verder ontwikkelen van jouw uniciteit. We hebben vaak veel meer talent in huis, dan waar we ons van bewust zijn.

Teamcoaching om op een inclusieve manier samen te werken.

Analytics

Organisaties die een transformatie willen maken, missen vaak cruciale informatie. Meten is weten. De diversity scan levert robuuste data en inzichten op, op basis waarvan acties gedefinieerd worden.

Mentorprogramma

Voor de organisatie, de mentor én de mentee. Een mentorprogramma kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve werkomgeving, zodat divers talent wordt aangetrokken én behouden

Diversity is being invited to the party; inclusion is being asked to dance!

Verna Myers