In turbulente tijden, wordt de roep om bestuurlijke vernieuwing steeds groter. Het is wetenschappelijk aangetoond: een grotere diversiteit in de organisatie is goed voor innovatie, organisatie resultaten en winst. Toch zijn er veel bedrijven waar bijv. de verhouding man-vrouw nog altijd scheef is. Zonde, want de potentie is er.

The Diversity Company helpt vooruitstrevende bedrijven o.a. vrouwen aan te trekken en te behouden. Dat geldt voor alle lagen in het organisatie en niet alleen aan de top. En daarom is de tijd rijp voor leiderschap waarbij ruim baan wordt gegeven aan mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Kortom: diversiteit van toezicht en bestuur.

En gelukkig lijken competenties als empathisch vermogen, het kunnen luisteren, verbinden, people management – van oudsher als vrouwelijke competenties gezien – langzamerhand ook steeds belangrijk te worden gevonden om te worden verankerd in RvB’s, RvC’s en MT’s. Diversiteit en inclusie vergen bovenal leiderschap. Immers, als veranderingen binnen organisaties niet door de top worden gedragen, gebeurt er niets.

Hélène Propsma
Hélène PropsmaFounder

+31 (0)6 53674865

Karin Parmentier
Karin ParmentierFounder

+31 (0)6 52615540

Jos van Oost
Jos van OostPartner

+31 (0)6 21577255

Mira Faas
Mira FaasAssociate partner

+31 (0)6  46 74 86 72